FUNGSI

Ditulis pada . di dalam Profail

FUNGSI 1

Merancang Program Pembangunan projek perumahan di atas tanah kerajaan dengan memberi fokus kepada pembangunan Rumah Kos Rendah / Mampu Milik

 

Aktiviti-aktiviti

1) Mengenalpasti lokasi tapak-tapak tanah kerajaan yang sesuai untuk dibangunkan projek perumahan

2) Mencadangkan tapak-tapak yang bersesuaian kepada Kerajaan yang bersesuaian kepada Kerajaan Negeri bagi mendapatkan persetujuan untuk pembangunan projek perumahan

3) Mengangkat senarai tapak-tapak yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Pusat bagi mendapatkan pembiayaan/ pinjaman

4) Mengurus, Mengambil tindakan susulan dan memantau projek-projek Perumahan yang mendapat Pembiayaan / Pinjaman Kerajaan Pusat

5) Menerima dan menguruskan permohonan oleh pemaju swasta untuk memajukan tanah kerajaan oleh pemaju swasta di bawah konsep penswastaan bagi mendapatkan kelulusan Kerajaan Negeri

6) Memantau pembangunan projek-projek Perumahan di bawah konsep penswastaan

 

FUNGSI 2

Menguruskan proses pengagihan rumah Kos Rendah / Mampu Milik kepada pemohon berkelayakan

Aktiviti-aktiviti

1) Menyediakan platform permohonan Rumah Kos Rendah / Mampu Milik melalui Sistem Pendaftaran Terbuka e-Perumahan

2) Menerima permohonan Rumah Kos Rendah / Mampu Milik

3) Menemuduga pemohon yang memenuhi syarat kelayakan bagi membeli Rumah Kos Rendah / Mampu Milik

4) Menguruskan proses untuk dibuat tawaran membeli Rumah Kos Rendah / Mampu Milik kepada pemohon yang layak

5) Menguruskan proses pembaikan kerosakan kecil rumah