Visi & Misi

Ditulis pada . di dalam Profail

 

VISI

 

Memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki kediaman sendiri  yang dilengkapi dengan kemudahan asas.

 

 

MISI

 

Menyusun semula masyarakat dan meningkatkan taraf hidup melalui pengagihan rumah yang lebih terancang dengan kemudahan asas yang lengkap kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.